Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję06 maja 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO dot. przedsięwzięcia "Budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej hali, w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wewnątrz bloków socjalno-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na działkach nr 200/23, 197/1, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek"05 maja 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewid. nr 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek 04 maja 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. nr 2132/5 w obr. Barlinek 1 przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku 30 kwietnia 2021, Obwieszczenie ws. wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.30 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznych SN 15kV relacji Barlinek - Sokolska słup 72 - słup 33 wraz z odgałęzieniami na działkach ewid. nr 138/2, 147/6, 112/2, 138/1, 169, 108, 309, 112/1, 302, 304 w obr. Płonna grn. Barlinek oraz na działkach ewid. nr 2110/2, 2114/3, 1004, 520, 521/1, 522, 523, 524, 519,2111/2, 516, 517, 518, 509/2, 511, 508/2, 512, 505, 506, 513, 1003, 509/4, 507/3, 507/2, 508/1, 2111/1, 507/1, 504, 503, 476/7, 476/4, 2107/4, 475/1, 477/12, 478, 2107/3, 470/5, 470/2, 510 w obr. Barlinek 227 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch pomostów na części działek o nr ewid. 729/13 i 729/16 w obr. Barlinek 223 kwietnia 2021, Obwieszcznie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Barlinek"Archiwum
23 kwietnia 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowy zespołu do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami lub wiatami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową drogi wewnętrznej, przy ul. Okrętowej i Jabłoniowej w Barlinku w obręb Barlinek 1, - działki o nr ewid. 131/10 i 130 lub działki powstałe w wyniku ich połączenia i podziału, w zakresie nowych przyłączy - działka lub działki j.w. oraz o nr ewid. 131/2 i 148, w obr Barlinek 1, oraz 163 w obr. Ożar, gm. Barlinek.
Archiwum
23 kwietnia 2021, Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/19 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
14 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego.Archiwum
10 kwietnia 2021, Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego Budowie drogi publicznej wojewódzkiej, o długości do 0,98 km, o klasie drogi zbiorczej – klasa G pn. „Budowa Obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – etap II”
Archiwum
09 kwietnia 2021, Zawiadomienie o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie naobszarze Gminy Barlinek
Archiwum
09 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewid. nr 306 w obr.Moczkowo, gm. Barlinek
Archiwum
08 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działkach o numerach ewid.: 806/16, 806/19, 806/17, 806/18, 167/79, 167/89 i 168 obr. Barlinek 2 oraz działkach o numerach ewid. 214/4, 214/1, 168 i 551/20 obr. Barlinek 1
Archiwum
08 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na części działek ewid. numer 107/4 i 291/3 w obr. Płonna gm. Barlinek
Archiwum
08 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacii sanitarnej na terenie działki o nr ewid, 284/2 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
08 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.; 235, 234/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
07 kwietnia 2021, Obwieszczenie ws odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
06 kwietnia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działce ewid. nr 2132/5 w obr. Barlinek przy ul. Sw. Bonifacego w Barlinku
Archiwum
25 marca 2021, Obwieszczenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego.
Archiwum
26 marca 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów, na terenie działki o nr ew. 559/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
25 marca 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na terenie działki ewidencyjnej nr 28/10 obręb Strąpie Gmina Barlinek.
Archiwum
23 marca 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospoda-rowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/19 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
23 marca 2021, Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy zespołu do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami lub wiatami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową drogi wewnętrznej, przy ul. Okrętowej i Jabłoniowej w Barlinku w obręb Barlinek 1
Archiwum
22 marca 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 104/8 obręb Osina oraz na działkach o nr ewidencyjnych 106/3 i 106/5 obręb 1 Barlinek w Gminie Barlinek".
Archiwum
18 marca 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO w Szczecinie dla postepowania w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa hali wraz z zapleczem socjalo-biurowym i infrastrukturę techniczną, przebudową istniejącej hali, w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wnętrz bloków socjalo-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na działkach nr 200/23 i 197, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek".
Archiwum
16 marca 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewid. 235 i 234/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
15 marca 2021, Zakończone postępowanie i wydana decyzja dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 17/2 w obrębie Moczkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym 121/3 w obrębie Dzikówko Gmina Barlinek”.Archiwum
12 marca 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracynego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. nr 284/2 w obr. Moczkowo gm. Barlinek, przy ul. Brukowej w Moczkowie.
Archiwum
11 marca 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 184/4 obręb Równo, gmina Barlinek".
Archiwum
05 marca 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV polegającej na wymianie kabla na odcinku od stacji S-2466 Barlinek 31 Stycznia do stacji S-2018 Barlinek Lipiańska; na działkach gruntu numer: 806/16, 806/19, 806/17, 806/18, 167/79, 167/89, 168 w obr. Barlinek 2 oraz 214/4, 214/1, 168 i 551/20 w obr. Barlinek 1.
Archiwum
04 marca 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez RDOŚ w Szczecinie dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3, 27, 150/42, 150/45, 150/51, 150/64, 150/69, 150/73, 150/80, 150/86, 323/7, 323/13, 323/14, 323/15 obręb ewid. Krzynka"
Archiwum
26 lutego 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Burmistrza Myśliborza dla postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
26 lutego 2021, Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” składającej się z wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej i o wysokości całkowitej do 56 m n.p.t. wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, gmina Barlinek
Archiwum
23 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu myśliborskiego.
Archiwum
22 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego
Archiwum
19 lutego 2021, Obwieszczenie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Barlinek w roku 2021
Archiwum
19 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu myśliborskiego.
Archiwum
18 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego.
Archiwum
17 lutego 2021, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 17/2 w obrębie Moczkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym 121/3 w obrębie Dzikówko Gmina Barlinek
17 lutego 2021, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla Barlineckiego Parku KrajobrazowegoArchiwum
16 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. nr 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
15 lutego 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznych SN 15kV realizacji Barlinek – Sokólsko słup 72 – słup 33 wraz z odgałęzieniami
Archiwum
15 lutego 2021, Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid.: 648/2, 642/1, 804/11, 649, 804/6, 751
Archiwum
15 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu myśliborskiego.
Archiwum
12 lutego 2021, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 27/1 obręb Ożar, Gmina Barlinek oraz na działce nr ew. 14/3 obręb Strąpie, Gmina Barlinek.
Archiwum
10 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania ASF
Archiwum
10 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania pod nazwą: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym z przeznaczeniem na lokal handlowy sklepu mięsnego przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku - obręb Barlinek 2 - działka o nr ewid. 806/7
Archiwum
10 lutego 2021, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 361/13 obręb Równo Gmina Barlinek.
Archiwum
08 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego.
Archiwum
05 lutego 2021, Budowa wieży telekomunikacyjnej z instalacją radiokomunikacyjną do obsługi telekomunikacji publicznej na terenie części działki o nr ewid. 1009/2 w obr. Barlinek 2
Archiwum
04 lutego 2021, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina.
Archiwum
01 lutego 2021, Wszczęcie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postępowania dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3, 27, 150/42, 150/45, 150/51, 150/64, 150/69, 150/73, 150/80, 150/86, 323/7, 323/13, 323/14, 323/15 obręb ewid. Krzynka
Archiwum
27 stycznia 2021, Obwieszczenie - Informacja Burmistrza Myśliborza o zgromaczeniu dokumentów dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Sulimierz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 71/2 obręb Sulimierz Gmina Myslibórz, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie"
Archiwum
26 stycznia 2021, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid.: 648/2, 642/1, 804/11, 649, 804/6, 751 obręb 2 m. Barlinek
Archiwum
26 stycznia 2021, Zakończenie postępowania i wydanie dycyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem w bryle budynku lub bez garażu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na dz. nr 267/6 obr. Moczkowo, gm. Barlinek"
Archiwum
25 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myśliborskiego i gryfińskiego
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 361/13 obręb Równo Gmina Barlinek
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. numer 284/2 w obr. Moczkowo gm. Barlinek, przy ul. Brukowej w Moczkowie
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczacego budowy sieci wodociagowej na działkach ewid. numer 235, 234/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działce ewid. numer 2132/5 przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku.
Archiwum
15 stycznia 2021, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 17/2 w obrębie Moczkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym 121/3 w obrębie Dzikówko Gmina Barlinek
Archiwum
15 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego zadania pod nazwą: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym, z przeznaczeniem na lokal handlowy - sklep mięsny, przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku - obręb 2, m. Barlinek - działka o nr ewid. 806/7
Archiwum
15 stycznia 2021, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 104/8 obręb Osina oraz na działkach o nr ewidencyjnych 106/3 i 106/5 obręb 1 Barlinek w Gminie Barlinek
Archiwum
14 stycznia 2021, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 167/2, 169, 229/2 i 363/15 obręb Równo Gmina Barlinek
Archiwum
14 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego
Archiwum
13 stycznia 2021, Budowa wieży telekomunikacyjnej z instalacją radiokomunikacyjną na dz. nr 1009/2 w obr. 2 Barlinek