Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 30 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 28 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BarlinkuZarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej – dz. nr 243/51 obr. 2 Barlinek.Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej – dz. nr 243/49 obr. 2 BarlinekZarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej – dz. nr 243/48 obr. 2 Barlinek,Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej - dz. nr 243/47 obr. 2 Barlinek,Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 13 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 31 marca 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 19 marca 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 18 marca 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokArchiwum
Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 18 marca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 18 marca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 15 lutego 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 15 lutego 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Archiwum
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymZarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 10 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sportowej - dz. nr 724/1 obr. 2 BarlinekArchiwum
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 08 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanier wieczyste w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek - dz. nr 205/7 obr. 2 Barlinek
Archiwum
Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 08 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2021 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rokZarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w Gminie BarlinekArchiwum
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 21 stycznia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Rychnów stanowiących własność Gminy Barlinek oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 21 stycznia 2021 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejZarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 18 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy BarlinekZarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie sporządzenia planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej i przekraczającej progi unijneZarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych BarlinkuZarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Barlinka z dnia 07 stycznia 2021 - w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie